Hürser Tekinoktay Tarafından TUFAD'a verilen cevap
15 Haziran 2007

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği/ İstanbul Şubesi
Sayın Çetin Noyan,

Öncelikle Web sitemizde yayınlanan duyuru ve istifa başlıklı yazımıza verdiğiniz cevap için teşekkür ederim.
Yapmış olduğunuz bu açıklamalarla ilgili olarak, bazı hususların açıklığa kavuşmasını sağlayabilmek için aşağıda belirttiğim konulara da aynı hassasiyet ile yaklaşacağınızı umuyorum.

1-)Cevabınızdan anlaşıldığı üzere, Milli Takımlar AR-PEG ( Araştırma Geliştirme Planlama Eğitim) başdanışmanı Fatih TERİM'in " TFF AR-PEG Teknik Direktör Kursu III. Dönemini kapsayan 08.06.2007 Cuma günü tarihli "Türk futbolunun dünü, bugünü ve yarını" başlıklı dersinde eğitim vereceğinden haberinin olmadığı yönündeki savunmanız inandırıcı değildir.

Bahsi geçen kurs; 1,5 yıllık bir süreci kapsayan, tüm katılımcıların isimlerinin program müfredatına geçirilmesinin ve katılımın da AR-PEG tarından zorunlu tutulduğu bir eğitim programıdır.

TFF AR-PEG Başdanışmanı olan Fatih Terim'in haberi olmadan isminin programa yazıldığını ifade etmeniz son derece şaşırtıcı ve bir o kadar da manidardır!

Söz konusu müfredat, 1,5 yıl süren ve sonunda imtihan ile diploma verilen bir kurs programıdır. Bu programın tarafınızca ders kabul edilmemesi ve burada yapılan eğitimin ayaküstü yapılan basit bir sohbet havasına sokulması anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.
Bu yöndeki üslubunuz Türk Antrenörlüğünün geldiği noktanın vahim bir göstergesidir. Kaldı ki, açılan kurslardaki eğitim standardının yeterliliği de yıllardır tartışma konusu olmuştur.
Yaklaşımınız maalesef bu tartışmaların haklılığını ortaya koymaktadır.

2-)Ancak açıklamanızın gerçekleri ifade ettiği kabul edilirse;

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in haberi olmadan isminin bu kitapçığa yazılması ismine karşı beklentileri olan hocalara, Türk gençlerine ve spor kamuoyuna karşı Fatih Terim'i zor durumda bırakmış ve yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur.

Böyle zor bir durumu ortaya çıkartan konu ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Kaldı ki, muhataplar bu konuda başta kursiyer hocalarımız olmak üzere kamuoyuna ve hatta Fatih Terim'e bir açıklama yapmak zorundadırlar.

3-) Hatırlanacağı üzere 2001-2002 yıllarında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemeleri dinleme bant kayıtlarına takılan ve bu kayıtlarda birliğinize bağlı kimi üyelerin şike konuşmaları tespit edilmiştir.

DGM dinleme bantlarında adı geçen bu kişiler hakkında mahkemelerce takipsizlik kararı verilip bir ceza hükmü işletilmemiş olmasına rağmen bu kişiler hem kamuoyu hem de derneğimiz üzerinde etik olarak aklanmış anlamına gelmezler.

Bu kişiler hakkında tarafınızdan etik bir değerlendirme veya tahkikat yapılmış mıdır? Şahsıma göndermiş olduğunuz gibi bir yazı bu kişilere de gönderilmiş midir?

4-) Kullandığınız "aile" kavramı; gizlilik içinde hareket etmenin sağlanması, nahoş ve yakışıksız olayların saklanması veya bir başka deyişle olayların hasıraltı edilmesini temin etmek için kullanılmaz.

Üstelik dernekler, devlete ve kamuya karşı kanun hükmü ile de belirlenmiş, ağır sorumlulukları olan müesseselerdir.
Gelinen bu noktada bahsi geçen konularla ilgili olarak, hem birliğinize bağlı olan onbinin üzerindeki antrenöre hem tüm spor kamuoyuna ve hem de Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'e karşı sağduyulu bir açıklama yapmanız gereği hâsıl olmuştur.

Söz konusu açıklamanızı bekler, saygılar sunarım...

Hürser Tekinoktay

 

FIFA ve UEFA'nın en önemli kursunda 30 Antrenörün Saatlerce dersanede bekletildiklerini anlatan 09 Haziran 2007 tarihli yazı için tıklayınız >>

Fatih Terim'in aylar öncesi siminin yazılıp dağıtıldığı TFF AR-PEG TEKNİK DİREKTÖR KURSU III. DÖNEM PROGRAM KİTAPÇIĞI için tıklayınız >>

14 Haziran 2007 TUFAD Tarafından Fatih Terim ile ilgili yapılan Açıklama >>